پرده بکارت برای چی هست؟


سؤال :

سلام استاد میخوام بدونم که این برده جی هست و جرا در خانمها وجود دارد؟ شنیدم که این برده برای تشخیص یاکی یا ناباکی دختره .در صورتیکه دربعضی دخترها این برده ارتجاعی هست ودر شب اذدواج اصلا خونی نمیاد.بس این دخترا ناباکن؟ خیلی ها قبل اذدواج عمل جنسی رو انجام میدن وبعد خیلی راحت این بر ده رو میدوزن و ترمیم میکنن اینا باکن؟اصلا این برده برای جی هس؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خداوند با قرار دادن حلقه بکارت برای دختر چند ارزش بزرگ قایل شد : یکی اینکه بهره بردن از دختر متوقف به تامین شرایط و رضایت اوست دوم اینکه برایش حریم آفرید سوم اینکه مراقبت از خویش یادش داد چهارم اینکه حقوقی برای عبور از این حلقه برایش گذاشت ( دختری که بکارتش باز شده توسط شوهرش تمام مهریه حق اش است در حالیکه دختری که ازدواج کرده ولی از بکارتش توسط همسرش عبور نشده نیم مهریه دارد ) پنچم اینکه به شرم و حیا و عفاف بدین وسیله مجهزش کرد ششم اینکه مرد را واداشت تا از تعرض به او بترسد هفتم آنکه هردخولی جوازی می خواهد و جواز برای دخول مربوط به جایی ست که ارزش و حرمت دارد هشتم اینکه ... دهها ارزش دیگری که آدمی را به شگفتی می آورد بکارت و عبور از آن یک ارزش شرعی و ذاتی ست نه اینکه یک ارزش عرفی . لذا اینکه شما مسئله پرده ارتجاعی و دوختن را گفته ای ، مانع از حد شرعی که نمی شود !!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسایل اندام جنسی