محرم نامحرم


سؤال :

خانواده همسرم دایی هلشو شوهرخاله و بقیه نمیدونم چرا نمیفهمن نبایدبامن دست بدن این مسیله داره منو عذاب میده عیدبایدبریم خونه پدرشوهرم توروخدامن چطوری بگم نمیخام دست بدم بقران عذاب میکشم ب نامزدم میگم متنفرم ازاینکارمیگه اخه من چیکارکنم من دارم نابودمیشم کمکم کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام باید از طریق پدر ومادر شوهرتون بهشون پیام بدین توفامیل اعلام کنن که شما دیگه این کارو انجام نمیدین اگر نشد خودتون این کارو انجام ندین تا همه حواسشونو جمع کنن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#نامحرم