دعوتنامه اسکان در مشهد


سؤال :

سلام خواستم بپرسم کی برای دریافت و چاپ دعوت نامه اقدام کنیم و به چه سایتی مراجعه کنیم. همچنین برای اطلاع از هتل رزوی ستاد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم به سایت ezdevaj.nahad.ir مراجعه نمایید

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#..