امتحان کردن زن رفیقش


سؤال :

تازه فهمیدم که شوهرم برای اینکه زن رفیقش و امتحان کنه به خواسته خود رفیقش بازن اون آقا اس ام اسی حرف می زده وبه من نگفته بود ومن اس ام اس هاشونو دیدم حرفای مناسبی زده نشده بود من عصبانی شدم باهم دعوامون شد بعدازاینکه آروم شدم بهش گفتم که بخشیدمش ولی شوهرم کوتاه نمیاد بهم گفته که یااینجوری بساز یا طلاق بگیر بااینکه میدونم خیلی دوستم داره وادم مومن و متدینیه


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام بار بعد قبل از دعوا کردن بیشتر فکر کنین زندگی اسباب بازی نیست که براحتی آدم ازش بگذره

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#عصبانیت