اختلاف سنی


سؤال :

باسلام چقدر اختلاف سنی توازدواج مهمه؟ ۹سال اختلاف سنی مشکل زا ست؟ من متولد ۷۵ وفردی به خواستگاری ام آمده که متولد۶۶ ولی از همه نظر خوبه فقط اختلاف سنیمون زیاده.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام بهترین فاصله 5تا6ساله درموردشما توجلسات خواسگاری اگر باهم به تفاهم رسیدین یه جلسه مشاوره تناسب سنجی هم خوبه موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: