علاقه


سؤال :

باسلام من دختری هستم ک الان نامزدهستم من به همسرم پیشنهاد ازدواج دادم چون هم ایشون مردپاکو خوبی هست هم واقعا ملاکهایی ک من ازهمسر ایندم انتظارداشتمو داشتن ودارن بااینکه خیلی هم دوسشون دارم الانم ی ماه دگ سالگردازدواجمونه نمیدونم چرا علاقه ی ایشون رو نسبت بخودم نمیتونم باورکنم مدام حس میکنم دوسم نداره دچار مشکلای زیادی میشم وهی باخودم کلنجارمیرم خودخوری میکنم واین چیزا تورابطم باهمسرم اثرمیذازه چیکاربایدبکنم توروخدا دقیق راهنماییم کنین الان هم قهریم باهم موندم چ کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام میدونین مردا بلد نیستن ابراز علاقه کنن بهشون یاد دادن اقلا یه بار به خانمتون بگین دوسش دارین وهمینم بلد نیستن اما خانما با زبون سحر آمیزشون میتونن قلب مردرو تسخیر کنن زود برین باهاش آشتی کنین وتا میتونین بهش بگین چشم تا حال هردوتون خوب شه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: