رابطه های جنسی من با شهوت مناسب نیست


سؤال :

سلام همسر بنده از من گرم مزاج تر است و من باید او را زودتر از نیاز خودم ارضا کنم در نتیجه رابطه های جنسی من با شهوت مناسب نیست. چه کار کنم؟ با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم قرار نیست گرایش و کشش های جنسی زن و مرد از نظر زمان و مقدار یکسان باشد یا همزمانی داشته باشد مرد و زن در روابط جنسی 2 کار دارند : 1 - بهره بردن 2 - تامین کردن و قرار نیست شما هروقت برای تامین می روی بهره هم ببری و می توانی یک وقت هایی که میل زیاد به بهره بردن داری در مورد زمان و مقدار و نوعش تعیین کننده باشی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات ارضاء