دخالت مادر شوهر


سؤال :

سلام .....ما هنوز عقد هستیم و سر مشکلات مالی همسرم خیلی کوتاه اومدم و هیچی نخواستم از ایشون حتی از مراسم عروسی هم گذشتم اما مادرشوهرم خیلی دخالت میکند گوش همسرم را پر میکند و از من و خانواده ام بد گویی میکند و همسرم هم به من منتقل میکند و با من بحث میکند در واقع مادرشوهرم کاری میکند بین ما دعوا راه بینداز و همسرم هم همیشه حق را به مادرش میدهد و سر من خالی میکند 2 سال تحمل کردم ولی این سری اخر مادرشوهرم حرفی زد که من نتوانستم سکوت کنم و جوابش را دادم حرفش این بود که خانواده تو گفته بودن 2 سال پیش که ما همراه با دخترمان یه ماشینn90و ده میلیون پول میدهیم بابت این حرف مادرشوهرم دیگر نتوانستم سکوت کنم در صورتی که خوانواده من همچین حرفی را نزدن خلاصه سر این موضوع باعث شد کمی کدورت پیش بیاید حالا همسرم میگوید باید تو و خانوادت از مادرم عذرخواهی کنید و وقتی من میگویم به خانواده من و خودم هم بی احترامی شده و در مقابل عذرخواهی ما مادرشما هم باید عذرخواهی کند قبول نمیکند میگوید مادرمن هیچ وقت عذرخواهی نمیکند شما و خانوادت باید فقط عذرخواهی کنند ....لطفا راهنمایی کنید مرا


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام ازقدیم گفتن بخشش از بزرگتره اگه واقعاعذر خواهی کمک میکنه به زندگی شما خوبه که انجام بشه ولی اساسا دعوای بین زن وشوهر بخاطر خانواده ها واطرافیان کار اشتباهیه زن وشوهر باهماهنگی بین خودشون میتونن مانع دخالت خانواده ها بشن وگرنه اطرافیان ازباب دوستی و دلسوزی با مداخله های خودشان باعث اختلاف زن وشوهر میشوند اگه همه دنیا هم با دعوا کنند زن وشوهر نباید باهم دعوا کنن اساسا دعوا مال بچه هاست

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: