ازدواج


سؤال :

باسلام.لطفابفرمایید.فرزندطلاق بودن ومشکلات مربوط به مهارت های زندگی چه زمانی میتواندبه ازدواج فکرکند.ایابایدبرای ازدواج با چنین فردی این فردرابه مشاورمعرفی کنیم تاسلامت مهارتهای زندگیش مشخص شود؟ایامیشودتنهاباتکیه براین قضیه که فردپاک ونجیب هست ودراجتماع رفتارمعقولی دارد؟به شرایط خانوادگیش توجه نکرد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اگرخود شما اهل مطالعه این که تشخیص بدین وگرنه از مشاور کمک بگیرین فرزند طلاق لزوما مشکل دارنیس ممکنه انسان توانمندی باشه موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: