خرید عروسیمون دو


سؤال :

اخه پول فرش را همسرم میداد؟ برای همین گفتم. حالا خدا شکر تموم. شد. من شاید اشتباه کردم چون کسانی که پرسیده بودم و تا اون زمان میدانستم داماد خودشون اومده بود حالا که همسرم. گفت بعدا میخرد منم به نظرش احترام گذاشتم. گفت برای اندار


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این بخش مفهوم نبود

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: