مردم گرم مزاج و خودم سرد مزاج..


سؤال :

به نام خدا وباعرض سلام شوهرم گرم مزاج و من سرد مزاجم البته خودم فکر میکنم زیاد سرد مزاج نیستم چون اوایل ازدواجمان اینطوری نبودم رابطه مان بسیار سرداست و با هم صمیمی نیستیم وقتی از شوهرم علتش را میپرسم می گوید چون تو از رابطه جنسی لذت نمیبری وبه این دلیل رابطه جنسیمان بسیار محدود است.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بدون انتظار بدون شکایت بدون اعتراض بدون قصد اثبات خود و محکومیت دیگری لازم است آنچه موجب شوق یا بی میلی تان در موضوع روابط جنسی می شود را به همسرتان و همسرتان به شما شرح دهید شرح دادن به معنی توقع داشتن نیست ، بلکه به معنی یاد دادن به دیگری و آشنا کردن همسر در تنظیم رفتارهایی ست که می تواند و می توانید انتخاب کنید تا موجب رضایت دیگری شود رابطه جنسی را هم صاحب دار کنید : یعنی معلوم باشد امشب مال زن است یا مال مرد شبی که مال مرد است ، تو همه لیستی که داده را برایش فراهم کن شبی که مال زن است مردت همه لیستی که داده ای را فراهم کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات ارضاء