خیانت


سؤال :

سلام من امروز فهمیدم همسرم بهم خیانت میکنه تو گوشیش دیدم خواهش تمنا میکرد که باهاش بمونه مثل اینکه زنه میخواست همه چیو تموم کنه نوشته بود برو به زندگیت برس ولی شوهرم میگفت من نمیتونم چرا من و وابسته ی خودت کردی حالا میخوای بری.خلاصه من وقتی متوجه شدم نتونستم طاقت بیارم اولش قبول نمیکرد من خیلی عصبی بودم هر جور شد از زیر زبونش حرف کشیدم بهم گفت من مریضم دست خودم نیست نمیتونم جلو خودم و بگیرم منم گفتم طلاقم و ازت میگیرم خیلی عصبی شد میخواست من و بکشه گفت اگه بخوای بری هم خودم و میکشم هم تو رو گفت من همه چیو با زنه تموم میکنم فقط تو باید کمکم کنی. همش تهدیدم میکنه اگه بخوای بری خودم و میکشم من واقعا نمیتونم تو این شرایط زندگی کنم من باید چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اگه بتونین ازون طرف جداش کنین خیلی خوبه فقط اگه میفهمیدین از کی شروع شده وبه چه دلیلی کمک میکرد که درآینده بیشتر مواظبش باشین این خیلی مهمه که به شما بیشتر از بقیه وابسته است جداشدن آخرین کاره

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: