خانواده همسر


سؤال :

سلام خسته نباشید من 7ماهه که عقد کردم.شوهرم خیلی وابسته به خونوادشه.من حس میکنم هرکاری مامانش بگه روانجام میده.یه خواهرداره که زیادی بعش اهمیت میدن بیشتر وقتابخاطر_مادروخواهرش_ ماباهم دعوامیکنیم.مثلا من بهش گفتم برام رژلب بخردوس دارم سلیقه خودت باشه (درضمن محل کارش کیش هس خودمون استان فارس)،ازکیش برام بخر گفت نه میام اونجاباهم میخریم گفتم نه دوس دارم ازاونجابخری قبول نکرد بعد همین حرفو _خواهرش_ بش زد قبول کرد گفت خواهرم یه چیزی ازم خواسته بش بگم نه؟ماسراین مسأله دعوای شدید کردیم.خیلی از دعواهامون بخاطر همین مسائل هس این یه نمونش بود وقتی من ازش چیزی میخوام میگه باید پس انداز کنیم ولی اونا خیلی راحت هرچیزی ازش میخوان بهشون نه نمیگه.منم _حساس_ شدم نمیدونم چیکارکنم وقتی همچین موردی میبینم دیوونه میشم جوری. که بهشون بدبین شدم هرکاری میکننمیخوای به دید بد میبینم.اثن نمیتونم ببینم براش چیزی بخره اونم زنگ میزنه فلان چیزو بخر فلان چیزو بخر.شمابگید چیکارکنم؟کمکم کنید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام شما میدونید که مردتوعقد وظیفه مالی نداره البته هدیه فرق میکنه ولی قبل از اون تعجبه که چرا با تقاضاهای شما مخالفت میکنه میشه حدس زد که شما هم مطابق میل اون رفتارنمیکنین شما میدونین که زن وشوهر واقعی فقط به هم میگن چشم وحتی قبل از اینکه خواسته اش به زبونش بیاد براش فراهم میکنن شما حداقل ازخودت شروع کن ببین فرقی میکنه بهش بگو چشم حتما اثر میزاره موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#حساس
#مادرش
#خواهرش
#خرید