تامین نشدن مالی در دوران عقد


سؤال :

سلام,ماشهریور امسال عقدکردیم شوهرمن ازنظرمالی توی وضعیت خوبی نیست وداره توی شهردیگه کارفنی یادمیگیره وتوی این دوسه ماه خونه دوتاخواهراش که یکیشونم زندایی خودمه میمونه وتموم تلاشش اینه که زودنیمه ی شعبان ان شاءالله بتونیم عروسی بگیریم وتموم پس انذازخودشو داده 1خونه خریده درخواستگاری هم گفته بودن که خونه میخرن, وحالاشوهرمن تموم پولش حقوق800تومنه ماهانه ایه که میگیره بااینکه لیسانس حقوقه اماچون کاراداری نبود عموی من معرفیشون کردن که اینکارویادبگیرن که اینطورکه معلومه یک سال طول میکشه ایشون یادبگیرن این تقریباکل شرایط مالی مابود وحالاخب منم 1سری هزینه هادارم من حتی جایی میرم بایدپول کرایموازمامانم بگیرم کلاتموم هزینه هام رودوش مامانمه حتی دیشب تولدبچه ی خواهرم بودوهمه شام دعوت بودیم به ی تولدکوچک خودمونی وقتی ازشوهرم پول خواستم که چیزکوچیک حتی10تومنی بخرم گفت لزومی ندارمادستمون خالیه توچیزی بخری بزاربعدازدواجمون خب اخه بعدازدواجمون که وضعیتم بازتاچندسال حتی ازینم بدتره چون بایدخرج منم بده ومن خب نپذیرفتم حرفشوچون توبانک پول جهیزیمون هست فعلاخب ازون میدادوافعا10تومن چیه میگه من واس100تومن وایسادم بااتوبپس دستام یخ کرد خب پس منم باتاکسی برم اماواقعاربطی داره بعداینکه نشون دادم ناراحتم منطقی باهاش حرف زدم میگه ازمامانت بگیر ده تومن من عیدبهش میدم اخه ده تومن چیه واقعا انقدرحالم بدبوددیشب خودشم متوجه شدوگفتش من برات بدبودم هرچقدرخواستم خوب باشم نشده منوببخش دستم خالیه خب اگه واقعاپشیمونه بگه فردا ده تومنومیربزم پس بده به مامانت خب واقعامن دارم خجالت میکشم وقتی مامانم میگه توالان میدونی بایدپول بفرسته شوهرت بگه تولده ببرچیزی واقعاوقتی دیدم شوهرم به هم ریخته شده وفکرمیکنه من همش ناراحتم ناراحتیموگذاشتم کناروخوب حرف زدم اماواقعادلم پره شوهرم اگه خسیس باشه چی ماسرمسائل مالی همیشه بحث داریم وشوهرم میگه این دورانوتحمل کن بعدازدواج صبح تاشب کارمیکنم الان دستم خالیه اخه 10تومن وو5تومن واینا ربطی به دست خالی بودن داره واقعا درمورد رفتارشون من چیکارکنم هرکاری میکنم یادم نمیره پول ندادن واس تولد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اولا شیطونو زیاد لعنت کنین که به هربهانه ای میخاد بین زن وشوهر ناراحتی ایجاد کنه شما میدونید دوران عقد مرد وظیفه مالی نداره البته هدیه جداست ولی باشرایطی که گفتین واقعا سعی کنین خجالتش ندین تحقیر شدن مردرو داغون میکنه ازطرف دیگه توده تا مرد یکیشونم خونه نداره باید قدرشو بدونین و بهش احترامم بزارین بعدهم اینجور نمیمونه ظاهرا آدم باعرضه ایه بیشتر هواشو داشته باشین موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: