منت کشی و ناز کشیدن


سؤال :

سلام وقت تون بخیر.ببخشیدهمسر من اگه من چند ساعت هم زنگ بهش نزنم یا یکی دو روز، بهم زنگ نمیزنه. من نمیتونم چندساعت صداش را نشنوم اما اون بدون من خیلی راحت زندگی شو میگذرونه و من از این موضوع ناراحتم.من میخوام بیشترباهام تماس بگیره و حداقل ابراز دلتنگی کنه. دلتنگی برای صدای من، برای فاصله ای که داشتیم.اما انگار نه انگار.همسرم توی رفتارش ابراز علاقه میکنه اما ابراز علاقه ی کلامیش خیلی کمتره و من به علاقه ی لفظی نیاز دارم.چکار کنم؟؟ خواسته زیادیه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خواسته شما زیاد نیست اما مشکل اینه که آقایون همه شون تواین زمینه کمبود دارن اگه کتاب بخونین متوجه میشین که خدا زبونو به زن داده وگوشو به مرد وده ها تفاوت دیگه تواین زمینه خودتونو اذیت نکنین اگه آقاتون به حرفاتون گوشم بده خیلی خوشحال باشین موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: