گریه


سؤال :

باسلام من خانمی هستم که راجب به هر موضوع کوچک ناراحت کننده ایی گریه میکنم 11ماهه که عقدیم و هر شب بیرون یا خونه هم دیگر میرویم و اگر بگوید امشب یه کاری دارم پیشت نمیام خیلییی ناراحت میشم و شروع به گریه کردن میکنم با اینکه میدونم دوستم داره و بارها بهم ثابت کرده ولی نمیتونم احساساتم را کنترل کنم در صورتی که از نظر عقلانی کاملا متوجه میشم و با این عملم شوهرم فوق العاده ناراحت میشه لطفا من را راهنمایی کنید باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام تبریک میگم بخاطر روابط عاشقانه تون واحساسات پاکی که بین شما وجودداره اما اگه شوهرتونو خیلی دوس دارین که معلومه دارین نباید اذیتش کنین وغصه اش بدین اگر یک ذره هم به شوهرتون وناراحتی اون فکر کنین دیگه سعی میکنین ناراحتش نکنین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#زودرنجی