راهنمایی


سؤال :

من وهمسرم 7ماه شده عقد کردیم وهمسرم سریک مسائل کوچک خیلی زود ناراحت میش ه وحرف ازینکه دل خوشی ازت ندارم ودیگه برام مهم نیس چیکارمیکنی و...میزنه.لطفا منو راهنمایی کنید ک چجوری ازدلش دربیارم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اگر مسائل کوچیکه چرا بخاطرش ناراحتی میکنین وتکرارش میکنین تاازتون سیر بشه زن وشوهر باید به هربهانه ای دل همو بدس بیارن نه اینکه دل همو بشکونن خصوصا خانما که باید مایه دل آرامی آقا باشن کافیه یه کمی بهش وبه خواسته هاش احترام بزارین مث آب روی آتیشه امتحان کنین موفق میشبن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#ناراحتی.زودرنج