ارضا خانم پریود با دست


سؤال :

اگر زن در موقع عادت ماهنه بوسیله همسرش بدون دخول و تنها بامعاشقه و دست مرد ارضا شود، اشکال دارد؟ و آیا باید غسل جنابت انجام دهد؟ و اگردر روز آخر عادت ماهانه اش این چنین جنب شد میتواند یک غسل به دومنظور ونیت انجام دهد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه بر زن حائض ( در دوره عادت ماهیانه ) حرام است دخول ( ورود آلت مرد در مهبل زن به مقداری که از پرده بکارت بگذرد ) است هرنوع بهره جنسی زن از جمله موردی که تو گفته ای حلال است و اگر زن به ارضاء برسد تغسیلی ندارد تا هنگامی که برای تطهیر از خون غسل می کند یک غسل با دو نیت طهارت از قاعدگی و ارضاء جنسی کافیست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات ارضاء