دخالت فامیل


سؤال :

خواهرام دائما پشت شوهرم حرف میزنن و میگن ک اون با زنای دیگ درارتباطه.ولی من از شوهرم مطمعنم اخه کدوم مردی عروس چند ماهه خودشو ول میکنه بره با دیگران.اونم کسی ک هر لحظه بخوام برام دست رو قران میذاره و ب وفاداریش قسم میخوره و با هزار سختی منو بدست اورده و پدرم بدون جهیزیه منو رها کرده ب دستش. از وقتی عقد کردیم قبل از عروسی از شهر و زندگی خودش گذشته اومده تو شهری ک من درس میخونم خونه گرفته الان یکساله اینجا باهمیم.بخاطر من میره تو شهر غریب کارگری میکنه تا منو تامین کنه. دو سه ماه یکبار ک میریم شهرمون ب اندازه یکی دوهفته میمونیم ،این حرفهارو پشت شوهرم میزنن. دلم میشکنه.خسته شدم.چکار کنم؟ لازمه ب شوهرم بگم؟ اینا با این کارا دیگ دارن بذر شک رو تو دلم میکارن،ی وقتایی میگم نکنه اونا راست بگن


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام این جور خواهرا عدمشون به زجود به اونا اجازه ندین توزندگی شما دخالت کنن شاید ازحسودیشونه براشون دعا کنین تا خوشبخت بشن هوای شوهرتونو بیشتر داشته باشین مردا یه دل دارن اندازه یه گنجشک هرکی اونو تو دست محبتش بگیره تا آخر عمر در خدمت شه بالاترین شکل محبت بین زن وشوهره وتا باشه هیچ کسی نمیتونه وارد این زندگی بشه واگه این محبت کمرنگ بشه جابرای دیگران باز میشه هوای شوهرتونو داشته باشین موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#شک