سلام . تو رو خدا جوابمو بدید. دارم دیوونه میشم


سؤال :

با توقع مالی بیجای خانواده ی شوهرم چکار کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام زن وشوهر باید یاهم هماهنگ باشن وهرچی دارن بیارن تو صحنه تا زندگی شکل بگیره اگر خانواده همسر توقع بیش از توان خانواده شما دارن میتونین به همسرتون بگین واون خانوادشو توجیه کنه دوخانواده باید روسر فرزنداشون بامشارکت هم سقف بزنن وکمک کنن زندگی جدید شکل بگیره وهرکدوم توانمند تره بایدبیشتر سرمایه گذاری کنه تا زندگی جدید شکل بگیره موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: