بحث


سؤال :

سلام خسته نباشید منو شوهرم باهم بحث میکنیم جدی نیستن ولی خیلی بحث میکنیم همسرم بچه اخر خانوادس و پدرشونم فوت کرده الان با مادرش زندگی میکنه خانواده همسرم جوری هستن که اصن پشت هم نیستن و هیچ کاری برای هم انجام نمیدن مثلا برای عقد ما حتی داداش بزرگ نیومد گفت کارم نمیتونم بیام و همسرم همه کارای عقد خودشون به تنهایی انجام دادن ولی همسرن اون اگ کاری داشته باشن انجام میده مادرشون دکتر زیاد میرن و99 درصد مواقع نامزد من میبردشون نامزدم 2خواهرن و 2برادر که حتی یه برادرش ماهی یه بارم نمیاد یه سر به مامانش بزنه و اون یکیم ماشینشو و فروخت و خیلی کم میاد و همه ی کارای مادر شوهرم و باید شوهرم انجام بده این مشکلی نداره ولی مادرش تا یه چیزی میشه میگه اره پسرم (همون ک ماهی یه بارم نمیاد خونشون)زنگ زد به اون پسرم(نامزد منو میگه) گفت مامان ببرش دکتر یا مامان و ببرش خونه عمه یه جوری میگه که یعنی اون میگه اصنم از شوهرمن تشکر نمیکنه که حالا این کارو براش کرد درسته وظیفشه ولی خب باید یه فرقی بینشون باشه حتی اون برادر شوهرما بیشتر از نامزد من دوست داره برادرشوهرام تو یه شهر دیگ زندگی میکنن ولی دور نیستن من واقعا دوست ندارم شوهرم کاری برای خانوادش انجام بده و اکثر مواقع سر این موضوع بحثمون میشه هرچیم میخام هیچی نگم که اعصابمون خورد بشه ولی نمیتونم و دلم نمیخاد کاری براشون انجام بده و دوست دارم زودتر عروسی کنیم بریم که دیگه همسرمن اینجا نباشه ولی همچنان باهم بحث میکنیم چیکار کنم؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام زن وشوهر باید شرایط همو درک کنن وتو انجام کاراشون همو کمک کنن وخصوصا توکارای مثبت مشوق هم باشن اگرخواهر وبرادرای دیگه به مامانشون رسیدگی نمیکنن وکوتاهی میکنن دلیل نمیشه که شما هم این توفیق رو نداشته باشین واگرمادر قدر شناسی نمیکنه بهترین پاداشها نزد خداونده وزن وشوهر سر هیچی نباید باهم دعوا کنن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: