چگونگی رفتار با مادر همسر


سؤال :

سلام، یک ساله عروسی کرده ام،از همان ابتدا متوجه تفاوتی که مادر همسرم بین من و عروس بزرگترش میگذارد شدم،جوریکه دوست دارد هرکاری که او میکند منهم انجام بدهم مثل زمان بچه دار شدن،ادامه تحصیل، پرکردن اوقات فراغت، درهر صحبت هم سعی دارد برتری اورا برایم ثابت کند و بحث را هرچند بی ربط، هرطور هست به او میکشاند ،اوایل توجه نمی کردم،اما الان بسیار حساس شده ام و هرچه دارم برای همسرم میگویم و او هیچ حرفی نمیزند و ازکسی جانبداری نمیکند ، ضمن اینکه با عروس خانم بزرگتر رابطه خیلی خوبی هم دارم، سوالم این است چه باید بکنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام همه مطالبی که گفتین میتونه شما رو تشویق کنه به اینکه اگر جاریتون الگوی موفقی هست باار تباط بیشتر با اون دل بقیه رو هم بدست بیارین اول شوهر وبعد مادرشو البته مواردی که الگوی بهتری سراغ دارین میتونه به شما کمک کنه کار بهتری انجام بدین حساسیت های بیمورد روحیات ورفتار آدمو خراب میکنه ازوسوسه های شیطون همه مون باید به خدا پناه ببریم موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: