براي شناسايي و رفع خست مرد در دوران عقد چه بايد كرد؟


سؤال :

بنده در جود صفت خست در همسرم كه چند ماهي است عقد كرده ايم به شك افتاده ام.لطفا مرا در شناسايي و رفع اين صفت در صورت وجود راهنمايي بفرماييد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خسیس بودن به اینه که کسی پول وامکان داشته باشه ولی نه برای خودش ونه برای دیگران استفاده نکنه وفقط بدنبال جمع کردن مال واموال باشه ولی مردی که سعی داره برای آ.ینده زندگی ومثلا خرید خانه ومنافع مشترک زندگی از ولخرجی ومخارج بیهوده پرهیز کنه خسیس نیست

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#خساست