شناخت دوران عقد و مسائل مهم همسر


سؤال :

باسلام وخداقوت بتازگی براساس شرایط کلی و مسائل کلی کفویت دو خانواده مذهبی الحمدلله عقد(موقت ،محرمیت) کردیم احساس میکنم علیرغم وجودعاطفه و تبادل احساسات و محبت، همسرم(خانم) نگرانی ها وحرف هایی داره که بروز نمیده و خیلی ریز ودقیق حرف دلش نمیگه و صحبت نمیکنه بهمین دلیل بیشتر من باید پرسش وپاسخ انجام بدم حرف بیندازم و سرصحبت باز کنم تا یه مقدار مباحث جدی از شرایط فعلی و آینده و .. و اخلاقیات و روحیات و ارزش ها و احساسات و.. حرفی زده بشه که اینهم معمولا خیلی کلی طرح میشه و ناقص میمونه! متاسفانه!! در این زمینه راهنمایی میخوام و منبع ومرجعی برای مباحث مهم برای طرح موضوعات جدی ومورد نیاز در این دوران نیاز دارم/ چطور همسرم رو وادارم که باهام بیشتر و جدی تر حرف بزنه و دردل کنه واز خودش بگه و راحت باشه.:-) ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما از این فرصت برای شناخت چند موضوع اساسی استفاده کنید : 1-بدیهای همسرتان را بشناسید 2-خوبیهای همسرتان را بشناسید 3-انتظارات همسرتان را بشناسید 4-حساسیتهای همسرتان را بشناسید از ایشان هم بخواهید که همین موارد را در شما بشناسد-در این صورت یک شناخت نسبتا کامل از همسرتان خواهید داشت .

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها: