ادامه تحصیل


سؤال :

ادامه تحصیل. همسرم دوست دارم و این را در جلسات خواستگاری مطرح کردم همسرم دیپلم. (کامپیوتر ) هنرستان دارد شغلشم. خیلی سخته. الان در دوران عقدم. چگونه. به همسرم. صحبت کنم در این رابطه که طرز صحیح. باشد شما چه پیشنهاد می کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اگرهمسرتان بخاطر موانع موجود ادامه تحصیل نداده بابرطرف شدن آنها خودش با کمی تشویق شما دوباره شروع میکند ولی اگر به خاطر پایین بودن علاقه واستعداد درس رارها کرده اصرار شما باعث تحقیر وخراب شدن رابطه شما خواهد شد که ظاهرا دومی به نظر میادودرهرصورت مهم اینه که مرداهل کار وتلاش واداره زندگی باشه ولو بدون مدرک

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: