باهم برای همیشه


سؤال :

سلام خسته نباشید همسرم ازنظرفرهنگی واداب اجتماعی خیلی بامن فرق داره یعنی خانوادهامونم باهم فرق داره که من بعدعقد متوجه شدم ولی اخلاقهای خوبشم زیاده که من نمیخام اونارونادیده بگیرم اماخیلی اذیت میشم مثلاوقتی باهم میریم بیرون یابا کسی هم صحبت میشه اصلااداب اجتماعی رودرنظر نمیگیره وخیلی راحت حرفهایی رومیزنه که به نظرمن دوراز رفتار اجتماعیه واصلا نمیگه شاید طرف بدش بیادوخیلی راحت به بقیه توهین میکنه البته پدرشم اینطوریه البته قصدش توهین ومسخره نیست به عنوان مثال یه رفتاربد طرف رومیگه به من با یه حدصدایی که طرفم میشنوه ووقتی من بهش میگم زشته این کارت بدش میاد میگه هیچ عیبی نداره تازه خانواده مم گاهی پشتش حرف میزنن وبه من میگن چرااین حرف وزد واین کاروکرد ووقتی من تعصب نشون میدم نسبت به همسرم میگن پیش تومیگیم که بهش اخطاربدی وبگی رفتارش رودرست کنه ولی من.ازشوهرم دلسردمیشم به نظر شماچیکارکنم که بتونم رفتارش رودرست کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام شمامیدونین که دختر وپسر یه عمر توی خانواده تربیت میشن ووقتی به هم میرسن تفاوتهای زیادی باهم دارن بعد از ازدواج برای اینکه به تفاهم برسن لازمه هرکدوم به نوبه خودشون دررفتارهاشون انعطاف داشته باشن یعنی قرار نیست شما مثل خانواده تون زندگی کنین ویا مثل خانواده شوهرتون شما دوتا خانواده سومی تشکیل دادین که خود تون اونو میسازین اگر فکر کنین که یکی تون باید تغییر کنه باهم مشکل پیدا میکنین اینو خانواده هاتونم باید بدونن اما اینکه بعضی رفتارها باید تغییر کنه هم درسته که البته نیاز به زمان کافی داره حداقل یک دهم عمر گذشته اونم بابکار گیری روشهای مناسب که نیاز به آموزش داره وباتحقیر ودرگیری کاردرست نمیشه اینکه از شوهرتون دفاع میکنین کار خوبیه واینکه بارفتار مؤدبانه الگوی شوهرتون باشین هم کمک میکنه باعث تغییر رفتار شوهرتون بشین اما بتدریج لطفا اصلا عجله نکنین موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: