لرزش شدید پس از ارضای جنسی


سؤال :

با سلام جناب آقای دکتر حبشی همسر من هنگام ارضا لرزش شدیدی ازسر شروع و تا پاهایش ادامه پیدا می کند این لرزشها به چه دلیل است ؟ خطری ندارد؟ باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم می تواند ناشی از انقباضات و هیجانات جنسی باشد اما اگر لرزشهایش ناخواسته و بروزش برایش آزاردهنده و نگران کننده است باید از نظر اپی لپسی ( صرع های خفیف ) بررسی شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات ارضاء