سلام


سؤال :

من دوسالیه ک ازدواج کردم شوهرم خوبه و مهربونه ولی بعضی اخلاقاش خیلی ناراحتم میکنه میریم خونه مادرشوهرم میره ی گوشه میشینه و انگار ن انگار منم اونجام و فقط انتظار داره ک من کارایی ک هست و بکنم و شام و نهار درست کنم و کلی کارای دیگه وقتیم ک کارارو انجام نمیدم ناراحت میشه من از اینکه کار میکنمناراحت نمیشم از بی توجهیه شوهرم ناراحت میشم لطفا راهنماییم کنین فقط هم از خونواده خودش تعریف میکنه و....


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام شما میدونین که تو هر خانواده ای آدابی دارن وبه نظر میرسه توخانواده اونا نباید زن وشوهر به بچسبن ویا تو خونه کارکنن خوشبختانه شما اهل تلاش وفعالیت هستین که کار کردن برای خانواده هم افتخارداره اینکه از خونوادش تعریف میکنه شاید بدلیل احساس حقارتیه که بخاطر رفتارهای شما بهش دست میده خوبه که شما به خانوادش احترام بیشتری بزارین اگر تو خلوت بهتون بی توجهی میکنه خوب نیست که باید بررسی بشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: