سوالات فنی درباره پرسپان


سؤال :

ببخشید من سوال ک براتون میفرستم جوابش و تانصفه میتونم بخونم چرا یعنی صفحه گوشیم تا نصفه جواب و نشون میده و ادامه جواب و نمیتونم بخونم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام میتونید از لب تاپ ویا سیستم استفاده کنید

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: