ارضای جنسی با تحریک کلیتوریس


سؤال :

سلام همسر بنده از طریق دخول ارضا نمی شود ، بلکه فقط از طریق تحریک کلیتوریس به اوج لذت می رسد. البته از دخول لذت می برد اما به اوج اذت نمی رسد. بنده نسبت به امادگی قبل از دخول اگاهی دارم. 1


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم منعی ندارد که تحریک با دست در ناحیه کلیتوریس قسمتی از ارضاء بخشی زن باشد و مرحله تکمیل آنرا با دخول انجام دهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات ارضاء