متفرقه


سؤال :

سلام دختری هستم۲۰ساله وهرکس به خواستگاری من می آید۱۵سال معمولم اختلاف سنی داریم ومن اصلادوست ندارم ک ازدواجم دیربشودمن بایدچکارکنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام بهترین فاصله سنی حدود 5ساله حدس میزنم شمافقط خواسگارای پولدارو راه میدین که 35 ساله ان وگرنه این همه پسر 25 ساله خوب

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: