مشکل


سؤال :

یکسال است ک عقدیم, ازهمان هفته اول بحث و دعواهایمان شروع شد که البته بیشتر بدلیل زودرنجی من بود و هرموقع دعوایمان جدی میشد من برای تهدید او وادار کردنش ب پس کشیدن حرف ب اشتباه از طلاق میزدم اما پس از چند ماه به عمد یا غیر عمد با بنده رابطه برقرار کردند و پس از ان ابراز خرسندی میکردند ک دیگر نمیتوانم حرف از جدایی بزنم اما هنوز پس از هر دعوایی حس میکنم ادامه این رابطه اشتباه است و ما را فقط وابسته تر میکند با اینک لحظات شیرین زیادی داشته ایم اما او بسیار لجباز و کینه ایست و با اینک صبور است اما در صورت از کوره در رفتن فحاشی میکند و این برای اولین بار در پایان سفری ک ازطرف ازدواج دانشجویی ب مشهد رفته بودیم,پیش امد . بحثمان بالا گرفت و شروع ب فحاشی کرداما من در این لحظه فقط سکوت کردم و وقتی ارام شد سعی در برقراری دوباره دوستیمان نمود اما من دل ازرده تر از این بودم ک بتوانم همان لحظه با او مهربان باشم و مجددا بدلیل سکوت زیاد من عصبانبی شد و مجددا شروع ب فحاشی کرد. من چکاری باید انجام دهم؟ اینبار اوپیشنهاد جدایی داده است و من هم واقعا نمیدانم چه به صلاح است جدا شویم یا خیر..


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام شما توضیح ندادین که دعواها تون بخاطر چیه ولی به نظر میاد که هردوتون بچه گانه رفتار میکنین لازمه یه مدت با یک مشاور همراه بشین تا مشکلاتتونو حل کنه بقیه زندگی ها هم درابتدا مشکل هست وحل میشه طلاق نه تنها راه حل نیست بلکه شکستیه که تا آخر عمر آثارش میمونه اگه خواستین زنگ بزنین 09155045498 جباریان

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: