حساس بودن یانبودن؟


سؤال :

باعرض سلام وخسته نباشید خانواده همسرمن اصولاحداازهم سفرمیکنندیعنی پدربادوستان خودشون ومادرهم همینطور...ولی من بااینکه تاقبل ازازدواج سفرمجردی زیاد میرفتم حالادوست دارم باهمسرم باهم سفرکنیم...ولی به دلیل شرایط اقتصادی برای مثال برای سفراربعین ایشون تنهارفتندیاحتی توی چیزهای کوچک مثل مهمونی..وقتی ک من بیماربودم ایشون میگفتندشمانیاییدمن تنهامیرم واین درحالیه که جاهایی ک من دوست دارم تنهابرم مثلایه بیرون چندساعته مانع میشوندومیگویندباهم میرویم..من ترجیح میدهم یاهمه جاتاجایی که میتونیم باهم بریم یاصبرکنیم زمانی ک تونستیم..اماایشون بااینکه اصلارفیق بازنیستنداگرسفری پیش بیادکه هزینه ای نداشته باشه تنهایی میروند..برای من هم پارسال همچین موقعیتی پیش اومدامانرفتم... به نظرشمااین منطقیه ک من ازاین موضوع ناراحت باشم؟؟؟خانم هستم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام زن وشوهر بعد از ازدواج باید همیشه وهمه جا با هم باشن مگر امکانش نباشه یعنی حرف شما درسته ولی متاسفانه تربیت خانواده همسرتون بنا به گفته شما اینجوری نیس برای اینکه بتدریج دراثر همنشینی با شما تغییر کنه نیاز به زمان کافی وبکار گیری روش مناسب از طرف شما داره ولازمه تاحدی تحمل کنین اما بعدش دلتنگی تونو بهش بگین وبرای برنامه های بعدی سعی کنین کم کم تغییراتی بدین هر جا که میشه صبر کنین وفرصت بدین با نزدیکتر شدن به شما عادت های قبلیشو ترک کنه اون تقصیری نداره یه عمر اینجوری زندگی رو یاد گرفته اگه عجله نکنین درست میشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: