قهرکردن


سؤال :

سلام خسته نباشید من و شوهرم مشکل خاصی نداریم ولی شوهرم خیلی حساسه من هرچی بگم بش برمیخوره و قهر میکنه(خودشم قبول داره که اعصابش ضعیفه ) تازه قهرم که کرد من باید برم برای اشتی چه حق بامن باشه چه حق با اون من دوست دارم وقتی قهریم اون بیاد برای اشتی ولی اینجوری نیست چند بارم بهش گفتم که من نیاز دارم تو بیای برای اشتی و وقتی قهریم تو بیای ناز کشی ولی میگه که من نازتورو نمیکشم(وقتی قهرنباشیم خیلی خوبه ) خیلی ابراز علاقه میکنه و ناز میکشه ولی وقتی قهرکنیم اینجور نیست مشکلی نیستا ولی خیلی دوست دارم اون بیاد برای نازکشی ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خوب کار بدی میکنین که دعوا وقهر میکنین زن وشوهر که نباید رو اعصاب هم باشن باید آرامشگر هم باشن خارج از زندگی زناشویی به قدر کافی اعصاب خوردکن هستن وزن شوهرن که بلاگردون هم میشن اگه آدم بخواد باهمه دعواکنه که خیلی زود داغون میشه زن وشوهر وقتی میتونن با مشکلات زندگی دست وپنجه نرم کنن واونا رو حل کنن که همو شارژکنن باید دقت کنین ببینین چه چیزابی عصبیش میکنه دیگه تکرارش نکنین این توقع بیجایی که عصبانیش کنین وقهر کنین وبعد ازش بخاین نازتونو بکشه برعکس سعی کنین بادلبری بیشتر هرروز بیشتر عاشقتون بشه موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: