زناشویی


سؤال :

خانم دکتر من قبل از عقد نامه سلامت از پزشکی قانونی گرفتم.و بعد از عقد باتوجه ب شناختی ک از همسرم داشتم با همسرم رابطه برقرار کردیم و دخول کامل داشتیم ولی من هیچ خونی مشاهده نکردمو ذهنم رو درگیرم.اما شوهرم خیلی منطقی بااین موضوع برخورد کرد وگفت این امر طبیعیه و بین هر 100 نفر 1 نفر اینطوریند و میخواستم بدونم این امر طبیعی است .شوهر من زن بابا داره .و شوهرم گفت لزومی نمیدونم ک همه راجب این موضوع بدونند و ما زن و شوهریم و من تو روانتخاب کردم و ب کسی ربطی نداره و گفتند ک ب پاک بودن و معصومیت من حاظرند قسم بخورند.من میخواستم بدونم از نظر شما من این موضوع و با مادر خودم مطرح کنم یا خیر؟. من احساس میکنم چون شوهر تحصیل کرده ای دارم و باتوجه ب نامه سلامت از پزشکی قانونی شوهرم بااین موضوع کنار اومده و شخصیت و نجابت من. اما نمیدانم ب مادرم بگوییم یا خیر. مننونم . منتظر جوابتونم .


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام همونطور که همسرتون گفتن لاز م نیست کسی بدونه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: