عدم رسیدن به اوج لذت جنسی


سؤال :

با سلام علی رغم عمل به نکته های شما دو ماه است که به اوج لذت نمیرسم و همسرم هم ناراحت است. نمیدانم علتش چیست. از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی هستم و فشار و استرسی ندارم.ایا نیاز هست که به دکتر مراجعه کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در رابطه جنسی اگر ذهن و فکرتان مشغول و منتظر هر مسسله ای غیر از رابطه جنسی باشد ،‌ منجر به تاثیر در بهره جنسی دارد مشکل شما این است که منتظر اوج لذتید ،‌ تا پرداختن به رابطه

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات ارضاء