مادر شوهر


سؤال :

سلام.خانواده شوهرم همه خوبن.منتها مادر شوهرم که معلم است گاهی با گوشه و کنایه به من حرفهایی میزند که برای من قابل تحمل نیست.میخواهد اهسته اهسته مرا بار بیاورد که همانی میخواهد بشوم.با سیاست و مثال و...حرفش را میزند.مثلا میگوید:(قبلا ها که میخواستیم عروس پیدا کنیم هرکی میگف من میگفتم نه.چون عروسم باید کاری باشد و کار کند.من از این دخترهای بیحال امروزی نمیخوام.حالا هم دارند با گوشه و کنایه میگویند که این بود عروست؟من دارم خجالت میکشم.تقصیرشما نیست.تقصیر منه که قبلا همچین حرفی زدم.حالا شما بگو چه کنم.میگم:مامان من که کار میکنم.میگه:ولی خب من میخوام جلوی اونا بیشتر کمکم کنی..درحالی که من اصلا کوتاهی نکردم و حتی پیش انها بیشتر از خونه خودمون کمک میدم.)خلاصه هربار با این سیاست ها و طرز حرف زدن میخواهد مرا عوض کند. .شوهرم هم سکوت میکندو موضع بی دفاع میگیرد.درواقع خیلی مواقع اصلا متوجه منظور حرفهای مادرش نمیشود.من هم با توجه به موقعیت شغلی خوب و خانواده ای که دارم اصلا نمیتوانم بپذیرم که کسی بخواهد مث بچها بامن برخورد کند و به کارهایم عیب بگیرد و تازه مرا بار بیاورد.نمیدانم چگونه جوابش را بدهم.مادر خودم میگوید جوابش را مثل خودش به خوبی بده و سکوت نکن.منتها فرهنگ من اجازه نمیدهد که با کسی بحث کنم و از جواب دادن و کنایه زدن و...بیزارم.دلم میخواهد مث مادر خودم باهاشون رفتار کنم.اما حرفهایش اینقد اذیتم میکند که حتی کادوهایی که برایم میگیرد هم اثری در من ندارد.میخواستم کمکم کنید که چگونه برخوردی داشته باشم؟و به شوهرم از این اتفاقات و حرفهای مادرش بگویم تا بداند که من میشنوم ولی جواب نمیدهم یا نه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام آدما در طول زندگی فرصت دارن هرروز بهتر از روز قبل باشن مابرای تکامل آفریده شدیم ومثل سنگ نیستیم توآدما اونایی بهترن که بیشتر بدرددیگران میخورن واونایی که فعال ترن موفق ترن اگه واقعا شما بتونین باکمی تلاش برای شوهرتون و مادرش ایده آل باشین بده تا کسی نتونه روتون عیب بزاره وشمارو ازچشم همسرتون بندازه یا بامخالفت های بی اثر اختلافاتی رو آغاز کنین که معلوم نیست به کجا منتهی میشه مگر اینکه بگین زندگی وشوهرتونو دوس ندارین وبراش ارزشی قائل نیستین که در این صورت هم نیازی به دعوا نیست میشه با مسالمت جدا شد من فکر میکنم مامانتون مشاور خوبی نیستن و نمیدونم رابطه شون بااطرافیان چطوره زبان مادر شوهر هم ازقدیم مشهوره ولی میشه بجای تهدید تبدیلش کرد به یک فرصت خوب برای رشد و جبران ضعفای گذشته تا انسان درمسیر تکامل هرروز توانمندتر بشه موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: