چگونه باخانواده همسرم رفتار کنم


سؤال :

خانواده همسرم به شدت نمک نشناس هستندومحبت های مرا اصلا نمیبینندیانادیده میگیرندوحتی حتی گاهی طوری رفتار میکنندکه آن کاروظیفه من است،حتی چندین بار مادرشوهرم خودش گفته که توعروسی وتنهابه این دلیل وظیفه توست،وقتی هم این حرف رابه همسرم میگویم میگوید حق باآنهاست وتوعروسی،حالا نمیدانم درمقابل آنهامن چگونه رفتارکنم؟لطفا راهنمایی کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام شما به والدین وخانواده تان خدمت نمیکنید مگر خانواده همسر مثل خانواده خود آدم نیستن ظاهرا فرهنگ خانواده همسرتان در مورد عروس همینه که شمارو مثل دختر خودشون میدونن وانتظار دارن که کار کنین ازهمه اینا گذشته تو دنیا آدمایی که بیشتر فعالیت میکنن نزد خدا محبوب ترن آیندشون بهتره و خدا آدمای تنبلو دوس نداره آدم خوبه مزدشو از خدا بخاد چون بنده های خدا نمیتونن زحمت های آدمو جبران کنن موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: