طولانی شدن دوران عقد


سؤال :

باسلام وخسته نباشید.ماهردودانشجوهستیم وشوهرم به تازگی فوق لیسانسش تموم شده به کمک خانواده من وخودشون هم خونه خریدیم 2ساله نامزدیم ونامزدیمون داره میره توی 3سال و پدرم بسیارناراحتن وباخانواده شوهرم درباره مراسم عروسی صحبت کردن والدینشون گفتن سعیمونومیکنیم تامراسم روچندماه دیگه بگیریم اماشوهرم بسیارمخالفت میکنن وچون سربازی نرفتن میگن بایدسال دیگه باشه وفقط به خودشون فکرمیکنن واصلا زیربارعروسی نمیرن .شرایط منواصلادرک نمیکنن هرچی هم باایشون صحبت میکنم که اول زندگی باهم کنارمیاییم گوش نمیدن بنظرشمابایدچیکارکنم؟ مامشکل خ ازجوان هاروهم نداریم وتوی زندگیمون سختی نداریم ولی نمیدونم چراشوهرم اینطوری هست بارفتارهای شوهرم نسبت به شانه خالی کردن اززندگی مشترک باعث شده ازش کینه بدل بگیرم وحس بدی نسبت به ایشون پیداکنم چون من دراین دوسال خیلی باهاشون همکاری کردم و خیلی جاهاکوتاه اومدموتحمل کردم وخ درمدت نامزدیم ازدوطرف اذیت شدم وشوهرم چون خودش اصلاشکلی نداره همش میگه توخونه بابات بخورمنم خونه بابام تاکارام همه درست بشه ادم تنبلی نیست ولی نمیدونم چرا اصلابمن فکرنمیکنه همشم ازم انتظارداره خوب رفتارکنم نمیخوام این 2سالی که تحمل کردم اخرش دعوایامشکلی پیش بیاد لطفاکمکم کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام نگفتین دلیلش برای تاخیر در عروسی چیه خصوصا که گفتین همه چی آماده اس شاید لازمه باهم پیش مشاور برین تا مشکلتون حل بشه چون ظاهرا این مخالفت بی دلیله راضیش کنین بیاد مشاوره

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: