آیا استفاده از اسپری تاخیری ضرر ندارد؟


سؤال :

با سلام و ادب آیا استفاده از اسپری تاخیری ضرر ندارد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم انزال های زودرس مشکل جسمی نیست که بخواهید با این مواد درمانش کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اسپری