سوال جنسی


سؤال :

سلام. من تابه حال ارضای جنسی توی رابطه ام نشدم.ادم سرد مزاجی هم نیستم. نمیدونم مشکل از کجاست


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام هیچ توضیهی ندادین که چکار میکنین وچقدر باهم رابطه دارین علاوه براین قبل از ازدواج محتلم میشدین یانه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: