ازدواج


سؤال :

سلام من یه عمه ناتنی دارم که از نظر ظاهری ازش خوشم اومده.ما ازبچگی باهم رفت او امد چندانی نداشتیم تا اینکه دخترعمم رو تو عروسی داداشم دیدم با برخورد اول ازنظر اخلاقی هم خوب بود.پدرو مادر بهم پیشنهاد دادن من جوابی ندادم ولی بعد مادرم بخاطر اینکه دوتا از خواهرای دخترعمم طلاق گرفتن نگران بود و نظرش منفی شد.ولی زنداداشم دوبار بادخترعمم برخورد داشته و میگفت دختر مهربون وخوبیه.درضمن عمه من ۹تا بچه داره که خودشم ۱۵سال پیش طلاق گرفته ازشوهرش ولی چندتا دختراش سر زندگیشون هستن.بنظر شما طلاقایی که خواهراش یا مادر دخترعمم گرفته میشه گذاشت پای اینکه احتمال داره این هم مثل اونا باشه.ازیه نظر دختره به دلم نشسته ولی نه تاحدی که عاشق بشم خانوادم منتظر جواب منن بااینکه فقط مادرم ناراضیه از یه نظر نگران آینده خودمم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اگر بتونین با تحقیق بفهمین که 3تاطلاق به چه عللی بوده وموارد قابل هضم باشه میتونین بااحتیاط وارد بشین ولی به هرحال خانواده بسامانی به نظر نمیان سن تون چند ساله خوبه پسر چن سال بزرگتر باشه ازدواج فامیلی هم خیلی مطلوب نیست

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: