زود رنجی شوهرم


سؤال :

سلام خسته نباشید شوهرمن خیلی زود رنجه و زود عصبانی میشه وقتیم عصبانی بشه نمیشه تا چند ساعت باهاش حرف زد و اعصابش خورده ولی بعدش پشیمون میشه و معذرت خواهی میکنه البته قبلش من باید برم برای اشتی در ضمن من چیکار کنم که خودمم زودرنج نباشم و خودمم کاری نکنم که همسرم ناراحت بشه میدونم خودمم مقصرم یه چیزایی میگم که همسرم ناراحت میشه بعدشم هرچی بگم منظورم این نبود و اشتباه کردم دیگه فایده نداره و ناراحت شده چیکار کنم که هر حرفی نزنم؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام زودرنجی یکی از آثار کمبود محبته خصوصا از طرف کسی مثل همسر که کمترین توقعی که ازش میشه داشت اوج محبته اساسا اگر زن وشوهر هوای همو داشته باشن وهمو از محبت سیراب کنن اونقدر انرژی پیدا میکنن که میتونن درمقابل همه دنیا بایستند واما اگر آدم ازهمسرش بی مهری ببینه ولی همه دنیا باآدم مهربون باشن فایده ای نداره یعنی محبت بین زن وشوهر مانندی نداره وهیچی جاشو نمیگیره اونوقت شما چطور راضی میشین شوهرو عصبانی کنین هیچی ارزش اینو نداره که زن وشوهر همو برنجونن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: