؛ جا گذاشتن وسایل شخصی


سؤال :

سلام من خیلی از وقت ها موبایلم جا می گذارم و کلیدم جا می گذارم با اینکه حافظه درسی ام خوبه اما و سایل شخصی خود م جا می گذارم و یا جیب کیفم اغلب بازه چکار کنم تا تمرکزم زیاد شود ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اینجور اتفاقات برای همه پیش میاد اگه بگین هر دفعه چیزی جا میزارین خوب نیست اما راه حلش اینه که تمرین کنین برای هر چیزجاز مخصوصی تعیین کنین وبرای هر بار جابجایی وبیرون رفتن مواردو چک کنین که همه چی سرجاش باشه اگرهم گاهی اتفاق میافته خیلی به خودتون سخت نگیرین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: