مدیریت زندگی


سؤال :

سلام مادردوران عقدیم شوهرم مردخسیسی است وخودشم اقرارمیکنه به خساستش ازطرفیم چون هنوزدر حال تحصیله درامد زیادی هم نداره ولی اگه پولم داشته باشه زیادبرامن خرج نمیکنه ومنم چون دانشجومعلمم یه حقوق کمی دارم وهمسرم گاهی اوقات که قرض داشته باشه ازمن پول قرض میگیره ولی دیگه بهم برنمیگردونه واحساس غرور مردونه زیادی نداره ومن اینو دوست ندارم من فکرمیکنم که اگه بهش پول بدم باعث میشه احساس مسیولیت نکنه توزندگیمون وبه من وابسته بشه به نظرتون درسته که من توقرضاش بهش کمک کنم؟این باعث نمیشه اقتدار مردونگیش کم بشه؟اخه همسرم شخصیتش طوری که زیاد خونوادش اقتدار وغرور مردی رویادش ندادن


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام الان که وابسته به شماس وچاره ای هم نداره وشما که شروع کردین اگه بخاین قطعش کنین ممکنه احساس بیمهری کنه ولی درآینده اگه شغلی ودرآمدی داشت میتونین کم کم باهاش حساب وکتاب داشته باشن آخرشم اینکه بااین اوضاع اقتصادی شاید لازم باشه شما زندگی رو اداره کنین البته اینم یه جور زندگیه که که دوتاییتون بااین شرایط زندگی شروع کردین اما اقتدار مرد این نیست که بهش ثابت کنین خسیسه بلکه اینه که خودتونو ودارایی تونو جز توانمندی های اوبحساب بیارین وموجب حقارت او نشین اگربتونین اینکارو انجام بدین بتذریج مردتون قوی میشه همون کاری که والدینش نتونستن براش انجام بدن موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: