نگاه کردن در جلسه خواستگاری


سؤال :

حد نگاه کردن در جلسات خواستگاری و صحبت چقدر هست؟؟نگاه کردن زیاد اقا به خانم در این جلسات(که هنوز چیزی معلوم نیست) هشدار یا علامت خطری برای خانم داره یا خیر؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام البته جلسه خواسگاری برای اینه که صورت وسیرت همو ببینن وبپسندن نگرانی شما باید اونوقتی باشه که طرف به افکار واعتقاد وفرهنگ شما توجهی نداشته باشه وفقط با نگاهش میخاد شما رو جلب کنه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: