حال حوصله نداشتن خواهش


سؤال :

سلام منکه از همسرم خواهش فوق العاده ای نداشتم و ندارم دوست دار م خودش بهم بگه من دوست دارم امشب پیشت بمونم ؛ بالاخره من خانم هستم برام سخته همیشه من ازشون بخوام که بمونه ؛


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شاید کمرو باشه وقتی شما میگین بمون قند تودلش آب میشه مردا حرفاشونو با رفتارشون میزنن اگه ناز میکرد ونمیموند خوب بود

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: