سفر مشهد


سؤال :

بسته مجازی سفر مشهد را در سایت هایی ک در سیستم زده اید نمیتوانم پیدا کنم. من حدود دو هفته ی دیگر باید ب زیارت بروم اما نمیدانم کی و از چ طریقی باید بسته را بگیرم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام تماس بگیرین 0912 464 0652 آقای جوادی

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: