شک وبدگمانی


سؤال :

باسلام من و همسرم در دوران نامزدی هستیم ایشون درتهران دانشجوهستند ومن درشهرستان هستم تقریبا ماهی ی بارهمدیگررومیبینیم من بااینکه اعتماددارم بهشون گاهی ناخواسته دچار شکو بدگمانی میشوم واین روی رابطمون وطرزبرخوردم باهمسرم اثرمنفی میگذاره چطورمیتونم ازشک وبدگمانی دورشوم باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام شک ودودلی ووسوسه و ناامیدی وغصه وتمام موارد منفی در اثر وسوسه های شیطونه وراهش اینه که ازشرش بخدا پناه ببریم واین مال همه است اگر دس بدامن خدا بشین تا از شرش حفظ بشین وهرگز نزارین این افکار منفی رابطه تونو با شوهرتون خراب وسرد کنه وشیطون خوشحال بشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: