جملات استفاده در هنگام بیماری همسرم


سؤال :

وقتی شوهرم بیمار است چه جملاتی بکار برم که باهاش همدلی کنم چند جمله متنوع لطفا بگویید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام بیشتر ازجملات خوبه با رفتارتون ازش پذیرایی کنین وکنارش باشین ببینین چی میخاد

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: